Creatieve therapie

Beeldende middelen maken dat je op een andere manier gaat kijken, voelen en nadenken. Onze maatschappij is ingericht op rationeel denken waarbij we vooral onze linker hersenhelft gebruiken. De linker hersenhelft is de analytische, taalkundige denkkant van onze hersenen, deze is dominant ten opzichte van de rechter hersenhelft. De rechter hersenhelft is de intuïtieve hersenhelft, de kennis wordt niet verkregen door woorden maar door beelden. In deze hersenhelft is ook ons creatieve en emotionele vermogen gehuisvest. Daarmee gaan we aan de slag tijdens de therapie.

Dat doen we door beeldende opdrachten zoals tekenen, schilderen en collages te maken. In mijn praktijkruimte heb ik materialen staan die we daarvoor kunnen gebruiken. Als het helpend is, kan het ook zijn dat ik een creatieve opdracht of lichaamsgerichte oefening mee geef om thuis te doen. Soms zegt een beeld zoveel meer dan woorden kunnen uitleggen.

Creatieve therapie is erg geschikt om gevoelens te kunnen uiten. Juist wanneer het lastig is de woorden te vinden voor deze gevoelens maar wel de beelden. Het gaat er niet om of er een “mooie” tekening/ schildering gemaakt wordt. Dat is niet het doel. Het gaat erom dat je op een andere manier gaat kijken naar de problemen die je ervaart. Hierbij is het proces van maken minstens zo belangrijk (of belangrijker) als het uiteindelijke eindresultaat.