Opleidingen

 Post- HBO Hulpverlening met paarden:  afgerond juni 2015. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (HBO):  Diploma behaald in juni 2004. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Creatieve Therapie, beeldend vormen  (HBO): Diploma behaald in 2001. Christelijke Hogeschool Noord-Nederland te Leeuwarden.

CURSUSSEN/ TRAININGEN

Cursus bedrijfshulpverlening voor paardenprofessionals – april 2019

Cursus psychopathologie volwassenen en kinderen – februari/maart 2018

Pony power voor kids trainer- sociale vaardigheidstraining voor kinderen- februari 2018

Horse Boy Method 1- Paarden helpen kinderen met autisme – mei 2017

Eigen kracht, Integraal werken met multiproblemgezinnen – september/oktober 2016

Eponaquest training “In verbinding” training gericht op ervaringsgericht leren waarbij lichaamstaal en energetisch werken centraal stond -juni 2016

Gespreksvoering met ouders en kinderen in complexe scheidingssituaties- oktober/november 2015

Eigen kracht training- januari 2015

Samen werken aan veiligheid- juni 2014

Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders- september 2011.

Mindfulness training- Periode 2009/2010

KOT training (kortdurende oplossingsgerichte therapie)- periode september t/m december 2008  en 2010.